Adviesbureau Totaalplan begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Totaalplan en zijn partners en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen commerciële boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via verschillende communicatiekanalen (Voor Proximus 0800-22 800, klantendienst Totaalplan 09-330 60 40). We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over we omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diverse diensten, zoals vaste en mobiele telefonie, internet, Proximus TV en andere audiovisuele diensten, elektriciteit, gas, onderhoudscontracten ketels en boilers en wanneer u onze website bezoekt op www.adviesbureau-totaalplan.be.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u de diverse diensten van onze partners wenst te gebruiken kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.
Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling tijdens bezoek, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, via elektronische formulieren op de websites. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u een bestelling doet, wanneer u deelneemt aan een test, een enquête of een wedstrijd, bij een telefonisch contact met de klantendienst, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u ons informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard.
We verzamelen ook gegevens over het gebruik van de website, over de types en merken van toestellen die daarvoor gebruikt worden, maar dit gebeurt wel anoniem. We kunnen eveneens gebruik maken van socio-demografische gegevens en consumenteninformatie die we aangeleverd krijgen via één van onze partners (Proximus).

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de database. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om te factureren, voor de klantenadministratie, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor interne rapporteringsdoeleinden. Om onbetaalde facturen te vermijden doen we een kredietwaardigheidstoets op basis van uw betalingsgedrag ten aanzien van Proximus en op basis van informatie die we opvragen bij externe databanken. Wanneer u wenst in te gaan op een aanbod van een toestel gekoppeld aan een dienst, kunnen we bijvoorbeeld vooraf uw gegevens nakijken om het risico op fraude of insolvabiliteit te beperken.

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Proximus.

Totaalplan kan via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promotie-acties op festivals en aankoop van gegevens bij gespecialiseerde bedrijven gegevens verzamelen over personen die nog geen klant zijn van Proximus met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen.

Via de contactformulieren op onze website worden verschillende beperkte persoonsgegevens gevraagd en deze worden ook opgeslagen in onze database. Deze worden enkel gebruikt om u eventueel te contacteren gerelateerd tot uw vraag of aanvraag inzake het contactformulier. Ook de browser useragent en IP adres van de gebruiker worden hierbij gelogd.

Het telecommunicatiegeheim

De inhoud van het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt zoals vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten wordt beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat Totaalplan en haar medewerkers geen kennis mogen nemen van dergelijke inhoud. Totaalplan heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en strenge instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

De telefoongesprekken die u voert met onze klantendienst kunnen opgenomen worden om te dienen als bewijs in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze telefoongesprekken kunnen eveneens opgenomen of beluisterd worden door een kwaliteitsmonitor voor kwaliteitscontrole.

Beveiliging van persoonsgegevens
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.
Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen
Sommige van onze databanken kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze partners of call centers. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.

Indien u een klacht indient via de ombudsdienst voor telecommunicatie, kan het voor de behandeling van deze klacht noodzakelijk zijn dat we uw gegevens meedelen aan de ombudsdienst.

Voor het overige geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Uw privacykeuze

Hieronder kunt u lezen hoe u uw voorkeuren in verband met uw privacy aan Totaalplan of onze partners kan meedelen. We doen ons best om onze systemen en databanken zo snel mogelijk aan te passen maar hou er rekening mee dat het toch even tijd vraagt om uw keuze in de praktijk toe te passen.

Ik wil niet meer gecontacteerd worden voor Proximus:

0800-22 800

De Bel-me-niet-meer lijst

Indien u via uw telefoon of gsm geen commerciële oproepen meer wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf of geen enkele organisatie, kan u zich inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst. U kunt dit doen door met het betreffende nummer te bellen naar het nummer 02 882 1975 en de keuzemenu te volgen of u kunt een brief sturen naar de Belgische Direct Marketing Vereniging op het adres Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden. Uitschrijven van deze lijst kan op dezelfde wijze.

De wet verplicht alle bedrijven of organisaties, die via telefoon of gsm commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te respecteren. Zij moeten uw telefoonnummer en naam uit hun belbestanden halen en ze mogen u niet meer bellen voor hun producten of diensten of voor speciale promoties. Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijf en elke organisatie om de Bel-me-niet-meer lijst te respecteren. Totaalplan heeft niet de bevoegdheid om dat te controleren of daar op toe te zien. Voor klachten in verband met ongewenste commerciële oproepen kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel of op het gratis nummer 0800 120 33.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@adviesbureau-totaalplan.be

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.
Contactgegevens Totaalplan Data protection Officer: Kelly Herman, 0484/110 979, privacy@adviesbureau-totaalplan.be

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Totaalplan, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van Totaalplan.

Contactgegevens:
Email: privacy@adviesbureau-totaalplan.be
Adres: Heulendonk 17, 9991 Adegem

Laatste aanpassing: 14/04/2022

Consumenteninfo Proximus

Info.pdf

Herroepingsrecht.pdf

Dienst na verkoop

Proximus: 0800-22 800

Hebt u een klacht? 09-330 60 40

U kan u tevens wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be
of via brief: Bischoffsheimlaan 29-35 te 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09.
Of u kan terecht bij het Online Dispute Resolution Platform.

Totaalplan

Racing, Roadtrips, Trackdays, Vip events

Pop-up karting, evenementen voor bedrijven en particulieren op eigen terrein of locatie